Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo - Olhos Nos Olhos